Wake Up, Girls! Shichinin no Idol

ข้อมูล

Wake Up, Girls! เป็นอนิเมะแบบ Original จะเกี่ยวกับโปรเจ็คกลุ่มสาวไอดอลที่สร้างขึ้นโดยบริษัท Green Leaves Entertainment บริษัทเล็กๆ ในเซ็นได ซึ่งเลือกเหล่านักเรียนสาวที่มุ่งมั่นจะเป็นไอดอลทั้ง 7 คน

จบแล้ว
Movie
เช้าชม 9.57K ครั้ง
Wake Up, Girls! Shichinin no Idol