Anime Love Story

Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน ตอนที่ 1-25 ซับไทย

เรื่องย่อ Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน ตอนที่ 1-25 ซับไทย 
อาณาจักรพัลส์ ที่ไม่ได้เป็นอาณาจักรใหญ่โตอะไร ไม่ได้มีทรัพยากรอะไร ไม่ได้มีอะไรโดดเด่น แต่กลายเป็นที่หมายปองของอาณาจักรใหญ่ ๆ ที่ต้องการล่าอาณานิคม อาณาจักรพัลส์นั้นมีเจ้าชายนาม อัสลัน ในวันที่เจ้าชายมีอายุครบ 14 ปีและต้องขึ้นครองอาณาจักร เจ้าชายพบว่าอาณาจักรของตนกำลังเผชิญทั้งศึกนอกและใน และเจ้าชายต้องหาทางรอดให้กับอาณาจักรของตนเอง

ซับไทยโดย : Kawaii-FS

Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน ตอนที่ 1-25 ซับไทย
WATCH ONLINE & DOWNLOAD

Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน ตอนที่ 1 ซับไทย

Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน ตอนที่ 2 ซับไทย

Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน ตอนที่ 3 ซับไทย

Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน ตอนที่ 4 ซับไทย

Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน ตอนที่ 5 ซับไทย

Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน ตอนที่ 6 ซับไทย

Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน ตอนที่ 7 ซับไทย

Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน ตอนที่ 8 ซับไทย

Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน ตอนที่ 9 ซับไทย

Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน ตอนที่ 10 ซับไทย

Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน ตอนที่ 11 ซับไทย

Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน ตอนที่ 12 ซับไทย

Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน ตอนที่ 13 ซับไทย

Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน ตอนที่ 13.5 ซับไทย

Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน ตอนที่ 14 ซับไทย

Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน ตอนที่ 15 ซับไทย

Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน ตอนที่ 16 ซับไทย

Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน ตอนที่ 17 ซับไทย

Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน ตอนที่ 18 ซับไทย

Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน ตอนที่ 19 ซับไทย

Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน ตอนที่ 20 ซับไทย

Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน ตอนที่ 21 ซับไทย

Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน ตอนที่ 22 ซับไทย

Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน ตอนที่ 23 ซับไทย

Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน ตอนที่ 24 ซับไทย

Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน ตอนที่ 25 ซับไทย จบ

Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน ตอนที่ 1-25 ซับไทย 

ป้ายกำกับ

Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน ตอนที่ 1-25 ซับไทย | ซับไทย |