เกี่ยวกับฉัน

ทักษะที่เชี่ยวชาญ

  • multiple languages (PHP, Python, Go, JavaScript, HTML5)
  • frameworks (Django, Zend, Symfony, Node.js, jQuery, Backbone.js, Angular.js)
  • relational databases (MySQL, Postgres), NoSQL (MongoDB, Redis, Cassandra)

ออนไลน์ ... ทุกที่ ...

Facebook: OaT'Pop Z
Twitter: Anime Love Story
Google+: OaT'Pop Z
YouTube: OaT'Pop Z
YouTube: Anime Love Story