Anime Love Story
Gatchaman Crowds ตอนที่ 1-12 ซับไทย

TAG : Gatchaman Crowds ตอนที่ 1-12 ซับไทย 4.61K
Gatchaman Crowds ตอนที่ 1-12 ซับไทย
เนื้อเรื่องหลักของ Gatchaman Crowds จะเล่าถึงญี่ปุ่นช่วงฤดูร้อนปี 2015 ในเมือง Tachikawa ที่เปรียบเสมือนเมืองหลวงแห่งที่สอง มีประชากร 180,000 คน และมีคนจำนวนหนึ่งเป็น “Gatchaman” กองกำลังพิเศษที่ได้พลังของ “NOTE” รูปลักษณ์ของพลังวิญญาณที่มีพลังพิเศษแฝงอยู่ในสิ่งมีชีวิต ซึ่งผู้บริหารจะทำการคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถพิเศษเพื่อปกป้องโลกจาก อาชญากรต่างดาว ภายใต้ชื่อว่า “MESS”
Gatchaman Crowds ตอนที่ 1-12 ซับไทย


ป้ายกำกับ

Gatchaman Crowds ตอนที่ 1-12 ซับไทย ซับไทย