Anime Love Story
My Neighbors the Yamadas ยามาดะ ครอบครัวนี้ไม่ธรรมดา พากย์ไทย

TAG : My Neighbors the Yamadas ยามาดะ ครอบครัวนี้ไม่ธรรมดา พากย์ไทย 2.62K
My Neighbors the Yamadas ยามาดะ ครอบครัวนี้ไม่ธรรมดา พากย์ไทย
เรื่องราวกล่าวถึงหลากชีวิตของครอบครัวญี่ปุ่น ชีวิตที่ยุ่งเหยิงของพวกเขา เป็นภาพยนตร์ที่สนุกสนานและเล่าเรื่องถึงความบริสุทธิ์เช่นเดียวกับผลงานเรื่องอื่นของ อิซาโอะ ทาคาฮาตะ
My Neighbors the Yamadas ยามาดะ ครอบครัวนี้ไม่ธรรมดา พากย์ไทย


ป้ายกำกับ

My Neighbors the Yamadas ยามาดะ ครอบครัวนี้ไม่ธรรมดา พากย์ไทย เดอะมูฟวี่ พากย์ไทย