Anime Love Story

My Neighbors the Yamadas ยามาดะ ครอบครัวนี้ไม่ธรรมดา พากย์ไทย

เรื่องย่อ My Neighbors the Yamadas ยามาดะ ครอบครัวนี้ไม่ธรรมดา พากย์ไทย 
เรื่องราวกล่าวถึงหลากชีวิตของครอบครัวญี่ปุ่น ชีวิตที่ยุ่งเหยิงของพวกเขา เป็นภาพยนตร์ที่สนุกสนานและเล่าเรื่องถึงความบริสุทธิ์เช่นเดียวกับผลงานเรื่องอื่นของ อิซาโอะ ทาคาฮาตะ
My Neighbors the Yamadas ยามาดะ ครอบครัวนี้ไม่ธรรมดา พากย์ไทย